administrator

  zaproszenie na

więcej


Przedmiotem konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym występujące w procesach projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych umożliwiających realizację różnorodnych potrzeb człowieka. Weźmie w niej udział około 250 – 300 uczestników reprezentujących uczelnie wyższe, ośrodki naukowo - badawcze oraz firmy związane z problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa.


www.inzynieriabezpieczenstwa.com.pl/konferencja-iboa

 

www.inzynieriabezpieczenstwa.com.pl/konferencja-iboaMagazyn przedsiębiorcy
Magazyn Auto Moto Styl
Magazyn Twarze Biznesu